ตรวจวัดภาวะไขมันพอกตับ ด้วยเครื่อง Fibro

ระยะเวลา : 23 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2567

Package Details

ตรวจคัดกรองภาวะไขมันพอกตับ การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย

ราคาค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง (ราคายังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.)

 


ราคา   3,000   บาทSHARE