แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)

ระยะเวลา : 24 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้– 30 เมษายน 2564

Package Details

 • พักโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน
 • ห้องพักเดี่ยว Standard
 • ทำหมันหญิงร่วมด้วย คิดเพิ่มตามจริง + รับส่วนลด 15 %
 • ทำหมันหญิงร่วมด้วย คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 • ตัดไส้ติ่งร่วมด้วย คิดเพิ่ม 7,500 บาท
 • ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาสลบ ค่าการบล็อคหลัง ค่าบริการในห้องผ่าตัด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา ค่าห้องพักสำหรับทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) วัคซีนป้องกันไวรัวตับอักเสบบีเข็มแรก และ วิตามินเค1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือด ABO กรุ๊ปเลือด Rh ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH, PKU) ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
 • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)

สิทธิพิเศษ

 • บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท จากร้านเบบี้คอนเนคชั่น เมื่อชำระค่าบริการแพคเกจกับเจ้าหน้าที่การเงิน และคูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท จากทางรพ.สำหรับซื้อแพคเกจวัคซีนขวบปีแรก
 • เข้าร่วมอบรมครรภ์คุณภาพระหว่างตั้งครรภ์
 • สมุดบันทึกสุขภาพลูกรัก
 • บริการจัดทำสูติบัตร (สำหรับชาวต่างชาติเพิ่มค่าบริการแปลเอกสาร)

ราคา   44,000   บาท


หมายเหตุ

 • กรณีคลอดปกติพร้อมทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีผ่าตัดคลอด ทำหมันหญิงร่วมด้วย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท ตัดไส้ติ่งร่วมด้วย จ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
 • กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาหลังคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • การอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอคลอด จะไม่รวมอยู่ในแพคเกจคลอดเหมาจ่ายนี้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณียกเว้นที่ไม่สามารถเข้าโครงการคลอดเหมาจ่ายได้ มีดังนี้

 • กรณีตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ทารก 2 คน ขึ้นไป
 • กรณีมารดามีภาวะแปรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ มารดามีภาวะเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ คลอดก่อนกำหนด รกเกาะต่ำและมารดามี Anti HIV Positive, Rh negative

Contact info
44,000 บาท (ปกติ 48,000 บาท)

SHARE
โปรโมชั่นอื่นๆ