พญ.สิตานัน ภานุนำภา
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
จันทร์
10.00-20.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพสตรี
จันทร์
10.00-20.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00