พญ.จิรพรรณ อันประเสริฐพร
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
10.00–20.00
อังคาร
10.00-15.00
พุธ
10.00-15.00
พฤหัสบดี
10.00-15.00
ศุกร์
10.00-15.00
เสาร์
อาทิตย์
09.00-13.00 ***
***วันอาทิตย์ ที่ 5,12,26