ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ใหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00-20.00
อาทิตย์