นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ (German Board of Internal medicine/ Cardiology Subboard Intervention)
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diplomat Thai Board of Internal Medicine, Thailand
  • Certificate permanent Practices License in Germany and European Union
  • Diplomat German Board of Internal Medicine and Cardiology
  • Certificate Interventional Cardiology, Germany Fellowship Cardiology and Internal Training in Germany 2010-2014
  • Homburg University Hospital
  • SHG-Kiniken Heart Center
  • Tubingen University Hospita
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
11.00-14.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
11.00-14.00
อาทิตย์
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
11.00-14.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
11.00-14.00
อาทิตย์