นพ.สมโชค พัชราพิมล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00–17.00
อังคาร
08.00–17.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00–17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00