นพ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
ศูนย์สุขภาพสตรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สูติ-มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00*
วันอาทิตย์ที่ 14,28