นพ.พิชัย แซ่ตั่น
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
10.00-20.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-14.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
10.00-20.00
อาทิตย์
ศูนย์สุขภาพสตรี
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
10.00-20.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
10.00-20.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์