ทพ.วัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00-20.00
เสาร์
09.00-20.00
อาทิตย์