ทพ.ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต ( สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00–20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00–20.00 *
อาทิตย์
* วันอาทิตย์ที่ 20,27