ทพ.ภูริณัฐ โรจน์พานิช
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตแพทย์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 20.00