ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00–20.00
เสาร์
อาทิตย์