ทพญ.อังคณา ตั้นพันธ์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา)
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.ขั้นสูง (สาขาปริทันตวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00–18.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00–13.00*
อาทิตย์
*วันเสาร์ ที่ 6,20