ทพญ.สุปรียา กองสาสนะ
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์คลินิก(คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09.00-17.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์