ทพญ.ศุทธินันท์ ด่านธำรงกุล
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16.00 - 20.00 น.
เสาร์
08.00 -18.00 น.**
อาทิตย์
** วันที่ 27