ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
การศึกษา :
โรคที่เคยรักษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์