ทพญ.ยุพาพร กาญจนวรุตม์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนีย์บัตรบัณฑิจทางวิทยาศาสตร์คลินิก (คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00