ทพญ.ภัทรศรี อัสดรมิ่งมิตร
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
10.00–16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์