ทพญ.ภชสร เวชยชัย
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00–20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00–16.00
เสาร์
อาทิตย์