ทพญ.ปานรดา กฤตย์ธำรงกุล
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรากฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ป.บัณฑิต  (สาขาเอนโดดอนต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
10.00–17.00
เสาร์
09.00–17.00
อาทิตย์