ทพญ.ปฐมาภรณ์ นาคนิพัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตแพทย์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-18.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์