ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00 - 20.00 *
อาทิตย์
*วันเสาร์ที่ 6,20)