ทพญ.นภาพร โภไคยวณิชกุล
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตแพทย์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-19.00
อังคาร
พุธ
17.00-19.00*
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*วันพุธที่ 10,24