ทพญ.ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
9.00-16.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
9.00-16.00
เสาร์
อาทิตย์