แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด (Rehabilitation Center)
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพทย์ประจำศูนย์