รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)
1,700 บาท
ราคารวม
1,700 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย