รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)
3,200 บาท
ราคารวม
3,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย