สินแพทย์ เสรีรักษ์ ให้บริการตรวจ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR

24 ก.พ. 2565 | เขียนโดย
ประกาศ การให้บริการตรวจ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ขอแจ้งวิธีการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัดวันละ 30 ท่าน ผ่าน QR หรือ Google form

ตรวจโควิด 19 แบบทั่วไป >> https://bit.ly/33htV1s

ตรวจโควิด 19 แบบ Fit To Fly (สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ)
เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน ระบบจะปิดอัตโนมัติ และเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันถัดไป เวลา 08:00 น.
***ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจจะต้องได้รับ SMS ยืนยัน วัน-เวลาที่ ให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อนำมาแสดงสิทธิ์ในการตรวจ ***
👉ขอย้ำ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันทางsmsก่อน เท่านั้น. ถึงจะเข้ามารับบริการได้ ***ขอความกรุณารอรับsms และงดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพื่อสงวนสิทธิ์คู่สายให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น
.
-ตรวจโควิด 19 (แบบทั่วไป) อัตราค่าบริการ ราคา 2,500 บาท
(ยังไม่รวมใบรับรองแพทย์)
-ตรวจโควิด 19 (แบบ Fit To Fly) อัตราค่าบริการ ราคา 3,300 บาท
(ราคารวมใบรับรองแพทย์ ค่าแพทย์และค่าบริการรพ.)
ตรวจที่ คลินิก ไข้ ไอ เจ็บ คอ (ARI CLINIC )
เปิดให้บริการตรวจในเวลา 08:00-12:00 น. (ทุกวัน)
– ทราบผลตรวจ 24 -48 ชั่วโมง
** ในการเข้ารับการตรวจ กรุณาใช้ PASS SPORT และบัตรประชาชน (ตัวจริงเท่านั้น)
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ