ประกาศ ขยายเวลาฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna

1 ส.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ประกาศ ขยายเวลาฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna📢 ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาหมดอายุของวัคซีน Moderna

เนื่องจากขณะนี้ยังมีอีกหลายท่านที่ยังมีโควต้าวัคซีนที่ซื้อและฝากไว้กับโรงพยาบาลและยังไม่ได้ใช้สิทธิ์

โรงพยาบาลจึงได้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์วัคซีนของท่าน จาก วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2565

แต่อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้าย จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่าน ทำการนัดหมาย โอนสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยทันที และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าวัคซีนดังกล่าว

โดยท่านสามารถทำการนัดหมายผ่านช่องทาง  inbox Facebook และ Line OA

ซึ่งขณะนี้ท่านสามารถรับบริการฉีดได้ทุกวันเวลา 08.00 -15.00 น.

 

ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่มีให้เสมอมา

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ