Well Baby Clinic (คลินิกเด็กดี)

10 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็ก สินแพทย์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ ได้มีการกั้นพื้นที่ในการรับบริการ แยกการดูแลกันอย่างชัดเจน ระหว่างเด็กที่มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ไม่มีโรคติดเชื้อ …. กับเด็กที่มาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วย
.
Well Baby Clinic (คลินิกเด็กดี) หรือ โซนปลอดเชื้อ เป็นพื้นที่สำหรับ
– เด็กที่มาฉีดวัคซีนตามนัด
– เด็กที่มาตรวจด้านพัฒนาการ
– ตรวจโรคเบาหวาน
– โรคของต่อมไร้ท่อ
– หนุ่มสาวก่อนวัย หรือ แก้ปัญหาตัวเตี้ยในเด็ก
.
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ เป็นเด็กที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น เราจึงแบ่งแยกพื้นที่ให้เด็กๆ ได้รับบริการอย่างชัดเจน ….ตั้งแต่ทางเข้าอาคาร ไปจนถึงที่จอดรถสำหรับ Well Baby Clinic เท่านั้น
.
เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครอง มีความมั่นใจ ว่าพาลูกมาโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ แล้วไม่เสี่ยงในการรับเชื้ออื่นๆ กลับบ้าน
.
นอกจากทางโรงพยาบาลจะแยกในส่วนเด็กดี กับเด็กป่วยแล้วนั้น ยังได้มองเห็นถึงรายละเอียดที่จะแยกโซนตรวจระหว่างเด็กป่วยที่มาด้วยอาการหวัด ออกมาในโซนพิเศษเช่นกัน โดยมีกุมารแพทย์เฉพาะทาง ที่พร้อมรับมือกับโรคต่างๆ ในเด็กอย่างเหมาะสมถึง 20 สาขา

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ