ห้องทารกแรกเกิดป่วย

อาคาร 1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์ แล้วแต่ case
0 บาท/วัน
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าชงนม 100 บาท/วัน
ราคารวม
1,700 บาท/วัน
ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-1
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Sleep Lab Test
ราคา : 13,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
VIP1
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ