แพ็กเกจส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2568

ส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Hysteroscope) 

ส่องกล้องผ่านทางปากมดลูก


ราคา   49,000   บาทSHARE