แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (1 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

  • เด็กหญิง/เด็กชาย อายุน้อยกว่า 15 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0,6 เดือน
  • เด็กหญิง/เด็กชาย อายุมากกว่า 15 ปี ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน
  • ผู้ใหญ่ ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

ราคา 7,300 บาท ต่อ 1 เข็ม

 

 


ราคา   7,300   บาท


*หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ

**ไม่รวมค่าแพทย์**

SHARE