แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

  • หญิง/ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

3 เข็ม ราคา 22,000 บาท

 

 


ราคา   22,000   บาท


*หมายเหตุ

  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นแพ็กเกจแบบเหมาจ่าย
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

SHARE