ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (ชาย)

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (ชาย)

รวมรายการตรวจ ดังต่อไปนี้
– ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำโดย สูตินรีแพทย์
– ตรวจความสมบูรณ์และหาความผิดปกติของเชื้ออสุจิ (Semen Analysis)
– ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อเอชไอวี (Anti HIV)
– ตรวจหาเชือไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
– ตรวจหาระดับภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)
– ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อ ซิฟิลิส (VDRL)
– ตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh group
– ตรวจหาภาวะแฝงโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Hb typing)


ราคา   2,700   บาท


เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ ในกรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หรือตามแพทย์นัด)
  2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
  3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตมินซีอย่างน้อย 3 วัน
  6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน* รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจ และค่าบริการทุกอย่างแล้ว

* รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจ และค่าบริการทุกอย่างแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
IUI
ราคา
14,900 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
เด็กหลอดแก้วและอิ๊กซี่ (IVF&ICSI PACKAGE)
ราคา
159,000 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (หญิง)
ราคา
7,200 ฿