แพคเกจครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลสินแพทย์-2

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลสินแพทย์-2

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (GFR Creatinine Profile)
 5. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 ชนิด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 8. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
 9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 10. ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI)
 11. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)
 12. อัลตราซาวด์ดูอวัยวะในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
 13. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ วัดลานสายตา วัดความดันตา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ราคา   5,800   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ 1,900 บาท
2. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA125+HE4) 1,800 บาท
3. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 720 บาท
4. ตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร 5 รายการ (HbsAg, HbsAb, AFP, CA19-9, CEA) 1,900 บาท
5. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast (ไม่รวมผลผิดปกติ) 1,700 บาท
6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Infammation Screening) 1,150 บาท
7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 520 บาท
8. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในกระแสเลือด (HbA1c) 290 บาท
9. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep 1,800 บาท
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (PIVKA-II and AFP) 1,400 บาท
11. ตรวจปริมาณไขมันแทรกตับ และ ภาวะตับแข็ง ด้วย Fibroscan 3,200 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น
การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตมินซีอย่างน้อย 3 วัน
 6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
 7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ