โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รายละเอียดประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ (Examination by Cardiologist)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiogram)
  • ติดเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Moniter 24 Hr.)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

  • นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแแขน
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

ราคา   6,990   บาท

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE