วัดความฟิตของร่างกาย VO2Max

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัดความฟิตของร่างกาย VO2Max

คุณแข็งแรงหรือฟิตแค่ไหน วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย ด้วย VO2Max

 

การทดสอบ VO2Max

เราจะได้รับการติดอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดความดัน ใส่หน้ากากเพื่อวัดการใช้ออกซิเจน และการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ โดยจะเริ่มวัดขณะพัก และขณะเริ่มออกกำลังกายซึ่งจะเพิ่มแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ไม่สามารถออกกำลังกายต่อไปไหว ค่าการให้ออกซิเจนสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้น คือ ค่า VO2Max ยิ่งได้ค่าสูงมากเท่าไรแสดงว่ามีความฟิตและความแข็งแรงมากเท่านั้น การตรวจด้วยวิธีนี้ได้ค่าออกมาเป็นตัวเลข สามารถแปลผลได้อย่างแม่นยำ


ราคา   4,500   บาท


การเตรียมตัวก่อนตรวจ VO2Max

  1. พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในรูปแบบที่หนักก่อนวันที่จะตรวจอย่างน้อย 1 วัน
  2. งดรับประทานอาการก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  3. งดดื่มชา กาแฟ ก่อนตรวจ 2-3 ชั่วโมง
  4. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสม สำหรับการออกกำลังกาย
  5. รับประทานยาตามปกติ ไม่ควรงดยา นอกจากแพทย์สั่ง
  6. ไม่ควรทำกิจกรรมระดับหนัก และ หักโหมก่อนการตรวจ
  7. ควรมาถึงห้องตรวจ ก่อนเวลาเพื่อที่จะได้รับความคุ้นเคยกับเครื่องมือมั่นใจแค่ไหนว่า หัวใจ และ ปอดแข็งแรง.... คุณฟิตแค่ไหนวัดได้ด้วย VO2Max

SHARE