โปรแกรมตรวจสุขภาพวันสตรีสากล

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันสตรีสากล

สตรียุคใหม่กายใจแข็งแรง

8 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

  • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ Physical Examination by Internal Medicine
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
  • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
  • เอกซเรย์ปอดและทรวงอก ฟิล์มใหญ่ (Chest x-ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ราคา   2,900   บาท

พร้อมรับกระเป๋ารักษ์โลกร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมกันนะคะ

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจแนะนำ