แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

ระยะเวลา : 25 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

  • ตรวจร่างกาย และสรุปผลการตรวจ โดยอายุรแพทย์ชำนาญการด้าน ต่อมไร้ท่อตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน TSH
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน TSH
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน Free T3
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน Free T4
  • ค่า เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล

 

อัตราค่าบริการไม่รวมถึง

  • การตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ

ราคา   1,500   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ