นพ.เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล
ศูนย์หัวใจ, ศูนย์หัวใจล้มเหลว, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด, ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3
อังคาร
พุธ
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00 สัปดาห์ 1,2,3
ศูนย์หัวใจล้มเหลว
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00