พญ.เบญจมาศ ปิยะอิศรากุล
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
18:30-20:00
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
18:00-21:00
พุธ
18:00-21:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
18:00-21:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง