พญ.อุมาลินทร์ โต๊ะหมาด
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาทั่วไป
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยชั้นสูง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
16:00-20:00 สัปดาห์ที่ 4
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง