นพ.อัมรุทฬ์ เชื้อจักร์
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00-21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
12:00-21:00 สัปดาห์ที่ 3
อาทิตย์
16.00-21.00 สัปดาห์ที่ 4,5
บทความที่เกี่ยวข้อง