พญ.อรสา เหมะจันทร
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • สูตินรีแพทย์ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
16:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง