นพ.อภิกิตต์ ศรีเสริมโภค
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2535
  • visiting fellow in hand surgery Mayo clinic, Rochester, Minisota, USA 1995
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
15:30-16:30
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง