พญ.สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 3,5
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง