พญ.วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด), ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด, ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :  English
การศึกษา :
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ.2545
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์สาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556
  • Master of Science in Cardiac Rehabilitation, University of Essex, Colvherter, UK
โรคที่เคยรักษา :
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ,(2551-2553); แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา,(2556); แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รพ.ศรินครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,(2557-2559); แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รพ.สินแพทย์ (ปัจจุบัน)
เวลาออกตรวจ
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
จันทร์
08:00-12:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์