พญ.ศิริเนตร ดำรงพิสุทธิ์กุล
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
14:00-20:00
พฤหัสบดี
14:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์